Julenatt i Brevik kirke - livestream

På grunn av den tredje bølgen i koronaepidemien var vi 9. desember 2021 i gang igjen med livestream-konsert. Koret Sing With A Stranger har ein årleg julekonsert i Brevik kirke, som vi strømma på Facebook i 2020 pga korona. 

Det var eigentleg ikkje planer om å strøyma årets konsert, då billettsalget var normalt, men i siste liten ombestemte dei seg og spurte om det var mogleg å stille opp på kort varsel og gjera ein livestream i år igjen, sett i lys av den nye smittesituasjonen. 

Vi var ikkje vanskeleg å be, og resultatet blei faktisk enda betre enn året før, om eg tør si det.