Videoproduksjoner Bamble Kulturskole vår 2021

 Våren 2021 har vi pga covid-19 produsert video for Bamble Kulturskole som erstatning for sceneforestillingar. 

Danseforestillinga "Helt Koko":


Barne og ungdomskor: 


Sangelever: