Jada Jada Media - nye nettsider

Vi har flytta heimesidene våre 

Vi har eit enkelt informasjonsbehov og har valgt å bruke Google sin bloggteneste Blogger.com som leverandør. Vi har også brukt Wordpress som gjev mange fleire muligheter, men for enkle behov er Blogger både gratis og enkelt å bruke.